Portugal

 

The Praça do Comércio - Commerce Square

 

Lisabon (portugalski: Lisboa) je glavni i najveći grad Portugala, s oko 560 000 stanovnika. Urbano područje Lisabona proteže se izvan administrativnih granica grada sa stanovništvom od 2,4 milijuna. Lisabon je po smještaju najzapadniji grad Europe. Lisabon je u svijetu prepoznat i važan zbog financija, trgovine, medija, zabave, umjetnosti, međunarodne trgovine, obrazovanja i turizma. Jedan je od glavnih ekonomskih središta na kontinentu, a godišnje ga posjeti 2 milijuna turista.

Lisabon ima mediteransku klimu. Među svim europskim metropolama, ima najtoplije zime, s prosječnom dnevnom temperaturom 15 ° C , a noćnom 8 ° C.

 

Spread the love