Tag Archives: portugalski

Putovanje u Portugal

Došlo je vrijeme i za novo putovanje. Ovaj put Portugal!
The Praça do Comércio - Commerce Square
Smjestit ćemo se u Lisabonu. Lisabon (portugalski: Lisboa) je glavni i najveći grad Portugala, s oko 560 000 stanovnika. Urbano područje Lisabona proteže se izvan administrativnih granica grada sa stanovništvom od 2,4 milijuna. Lisabon je po smještaju najzapadniji grad Europe. … Continue Reading ››